Vad är RPR?

Vad är RPR?

Inledning – vad är RPR?

Vad är RPR? RPR eller Reflexive Performance Reset är ett system av andning och beröring som återställer din kropp från ett överlevnads tillstånd till ett tillstånd av prestation. RPR är grundat av Cal Dietz, Chris Korfist och JL Holdsworth. De är inspirerade av Douglas Heels, Be Activated och RPR är baserat på österländsk medicin. RPR används av klubbar i NHL, NFL, MLB, Major College Sports och US Special Forces. I klubbar som implementerat RPR har non-contact injuries minskat med 95%. Hjärtfrekvensen har även sjunkit med 5-10 slag och ibland så mycket som 15-20 slag. 

Din kropp har två prioriteringar: att andas och att röra sig. För att kunna prestera på topp behöver du kunna utföra dess prioriteringar till fullo. Kroppen sätts i ett överlevnads tillstånd när den hamnar under stress. I överlevnads tillståndet hittar kroppen ett sätt att utföra sina två prioriteringar genom att skapa kompensationsmönster. Kompensationsmönster hämmar din prestation och kan leda till skador. RPR tar din kropp ur detta ineffektiva mönster och försätter den i ett effektivt och kraftfullt tillstånd. I detta tillstånd minskar risken för skador och din flexibilitet och prestation ökar. RPR sätter dig i ett effektivt och kraftfullt tillstånd genom att fokusera på rätt andningsteknik samtidigt som reflexer på din kropp berörs.

Nedan är en video när JL utför ett muscle test för och efter RPR. I videon visar han även skillnaden mellan mekanisk och neurologisk aktivering av glutesen:

Varför fungerar RPR?

För att kunna förklara varför RPR fungerar behöver vi bryta ner begreppet och introducera ett nytt paradigm, all rörelse initieras av nervsystemet. Inom västerländsk medicin används oftast ett muskulärt paradigm för att förklara och analysera atleters prestation och skador. När en atlet drar på sig en korsbandsskada kan t.ex. följande frågor ställas: Vad kunde vi ha gjort bättre muskulärt? Kunde vi ha gjort mer excentrisk träning? Mer posterior chain träning? Dessa frågor är bra men de kommer inte hindra atleten från att dra på sig en korsbandsskada om nervsystemet kompenserar hur individen rör sig.

Den nya lensen som du bör använda är följande: Nervsystemet → ben, fascia, senor → muskler. Musklerna är som glödlampan i en lampa. Vi ser när de är igång och när de inte är igång. Ben, fascia och senor är som elkablarna som kopplar ihop lampans kretsar. Precis som elkablarna kopplar ihop lampans kretsar, kopplar ben, fascia och senorna ihop musklerna. Nervsystemet är som elektriciteten som flödar i kablarna till lampan och får den att fungera. När elektriciteten inte är igång spelar glödlampan och elkablarna ingen roll.

RPR i sin tur är som strömbrytaren till lampan. Precis som när du slår på en strömbrytare så kan elektriciteten flöda genom kablarna och kretsarna och tända lampan så signalerar nervsystemet, med hjälp av RPR, till musklerna hur och när de ska användas. RPR är nyckeln till att kontrollera nervsystemet. 

Går vi tillbaka till exemplet med korsbandsskadan och de frågor som ställs efter skadan kan vi dra följande slutsats med vårt nya paradigm: Byt inte glödlampa när elektriciteten inte är påslagen. Oavsett hur många gånger du byter glödlampa (ändrar träningsupplägg etc.) kommer inte lampan börja lysa om inte elektriciteten är påslagen (RPR).

Är detta något för mig?

Många skador och smärtor orsakas av neurologiska kompensationsmönster. Vill du bli av med dessa långsiktigt är RPR något för dig. Med rätt paradigm är RPR det första steget till att hjälpa dig bli skade- och smärtfri. RPR är även för dig som vill känna dig mer avslappnad och lugn i vardagen samt för dig som vill prestera på topp.

Är du en S&C, fysioterapeut, läkare, kiropraktor, naprapat eller en aktiv individ och vill implementera RPR? Du bör då ställa följande tre frågor:

  1. Sparar det tid?
  2. Är det skadligt?
  3. Ger det resultat?

Lär du din atlet, din klient eller dig själv RPR behöver du inte lägga ner orimligt mycket tid på att aktivera flera personer eller aktivera dem varje dag. Kiropraktorer och naprapater kan få mer långvarig effekt på sina behandlingar om de börjar med att utföra RPR. Ofta behöver individer återvända till kiropraktorn eller naprapaten efter ett kort tag eftersom det neurologiska kompensations mönstret fortfarande skapar problem med kotor, ben, fascia etc. Med ett längre tidsperspektiv spar du ännu mer tid då RPR minskar skaderisken. Är du mindre skadad har du mer tid till att utveckla din kropp och dina färdigheter (1).

Det finns inga bevis för att RPR skadar de som använder systemet (2). RPR ger direkta mätbara resultat (3). Principen bakom RPR är muscle test → reset → muscle test för att kontrollera att det man gjort.

Vi erbjuder RPR-behandlingar för dig som vill bli skadefri, smärtfri, explosiv och mer flexibel. Är du intresserad av att delta i en utbildning i RPR? Kontakta ossmejl eller telefon.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *