Integritetspolicy

Introduktion

JM Athletes förstår och respekterar vikten av din integritet. Vi är även  förpliktigade att skydda din integritet och dina personuppgifter enligt rådande lag (GDPR, dataskyddsförordningen) när du registrerar dina uppgifter på vår hemsida. Vår integritetspolicy fastställer hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. Genom att registrera dig och uppge dina personuppgifter på våran hemsida samtycker du till innehållet i vår integritetspolicy.

 

“Vi” och “våra” i dessa villkor hänvisar till JM Athletes. “Du”, “dina”, “besökare” eller “användare” hänvisar till dig som besöker denna sida. 

 Vår integritetspolicy definierar hur vi hanterar dina personuppgifter samt icke personlig information som inte kan härledas till dig.

 

Icke personlig information

Icke personlig information är information som inte kan identifiera dig eller knytas till dig. Besöker du endast hemsidan för att titta på tjänster, utan att köpa eller registrera dig, kan vi samla viss icke personlig information om dig från din dators webbläsare. Icke-personlig information kan inte identifiera dig och därför finns det inga begränsningar på hur vi får använda informationen. 

 

Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som identifierar dig som individ, till exempel ditt namn, din email, ditt telefonnummer. Vi kan samla in dina personuppgifter på följande sätt: 

 1. När du registrerar dig hos oss.
 2. När du bokar en tid hos oss.
 3. När du kontaktar oss via formulär.
 4. När du prenumererar på vårt nyhetsbrev.

Hur använder vi dina personuppgifter

JM Athletes kan behålla och använda personlig data som vi samlar in från dig: 

 1. För att ge dig tillgång till vår webbplats eller andra tjänster. 
 2. För att svara på dina önskemål. 
 3. Fakturera dig för produkter/tjänster du köpt.
 4. För att tillhandahålla fortlöpande service och support till dig. 
 5. För att tillhandahålla dig information som kan vara av intresse för dig, så som information om tjänster eller be om din åsikt om de tjänster som köpts på vår hemsida.
 6. För att förhindra säkerhetsincidenter, bedrägerier. 
 7. För att skicka email till dig om du så begärt.
 8. För att hantera klagomål eller förfrågningar från eller angående dig om vår hemsida.
 9. För att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor.

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part för marknadsföring utan ditt uttryckliga godkännande. 

 

Utlämning av personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till våra anställda, styrelseledamöter, jurister, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till alla medlemmar i vår företagsgrupp (till exempel holdingbolag, dotterbolag, moderbolag etc.) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

 

Vi kan utlämna din personliga information:

 1. I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag.
 2. I samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden.
 3. För att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).
 4. Till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja.
 5. Till alla personer som vi rimligen anser kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

 

Internationell överföring

Dina personuppgifter kan komma att överföras, behandlas och/eller lagras i de länder vi är verksamma i. Det är för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy. Personlig information som du delar eller publicerar på vår hemsida kan vara tillgänglig världen över. Vi tar inget ansvar för att denna information missbrukas eller används av andra. Dina personuppgifter kan även komma att överföras till länder utan dataskyddslagar som motsvarar  de i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien. Du samtycker uttryckligen till de överföringar som beskrivs i detta avsnitt, “Internationell överföring”.

 

Bevarande av information

Vi kommer att bevara dina personuppgifter tills du begär oss i enlighet med denna policy att radera dina personuppgifter. Raderingen av din uppgifter kommer ske baserat på din kontostatus och i enlighet med lag. Vi kommer även att radera konton som inte används.

Konton som stängs och som ska raderas kommer raderas eller anonymiseras så snabbt som möjligt efter att kontot har stängts eller blivit inaktivt. Vi kan komma att bevara personuppgifter till stängda konton eller inaktiva konton om:

 1. Vi har ett berättigat affärsintresse och det inte är förbjudet enligt lag, såsom att driva in förfallna avgifter, hantera tvistlösning eller
 2. Vi är skyldiga att behålla personuppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter såsom efterlevnad av lokal lagstiftning, bedrägeri- och penningtvättsbekämpning, eller för att vidta andra åtgärder som tillåts enligt lag.

Dina personuppgifters säkerhet

Vi kommer att vidta de tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärderna som krävs för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information. Uppgifterna kommer lagras på säkra (lösenords- brandväggsskyddade) servrar. Alla elektroniska finansiella transaktioner som sker på vår hemsida kommer ske med krypteringsteknologi. Du medger även att informationsöverföring på internet är osäkert i sig och att vi inte kan garantera säkerheten för den data som skickas på internet. Du kommer också att erhålla ditt lösenord, som du använder på vår hemsida, konfidentiellt och vi kommer aldrig be om ditt lösenord mer än när du loggar in. 

 

Ändringar

Vi kan komma att ändra och uppdatera innehållet i denna policy med jämna mellanrum. Vi ber dig därför att hålla denna policy under uppsikt för att hålla dig uppdaterad och för att förstå eventuella förändringar. Meddelande om förändringar kan ske via e-post eller via hemsidans interna meddelandefunktion.

 

Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagen inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter, observera att fotolegitimation kommer krävas för att kunna bevisa din identitet. 

 

Uppdaterad information

Kontakta oss om vi behöver uppdatera eller korrigera din personliga data. 

 

Kakor

 När du besöker vår webbplats lagras kakor (cookies) på din dator. En kaka är en textfil som används för att ge dig tillgång till olika funktioner på webbplatsen. Vi använder två sorters kakor: sessionskakor och varaktiga kakor. Varaktiga kakor lagras av webbläsaren och förblir giltiga tills det angivna utgångsdatumet, såvida de inte raderas av användaren innan utgångsdatumet. Sessionskakor däremot utgår i slutet av användarsessionen, när webbläsaren stängs. Kakor innehåller vanligtvis inte data som kan identifiera enskilda individer men datan kan, i samband med personlig information som vi lagrar om dig, vara länkad till informationen som erhålls och lagras av kakor.

 

Nedan följer ett avsnitt om vilka kakor vi använder:

 1. vi använder google analytics på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare: besöker hemsidan, spåra användare när de bläddrar på hemsidan, förbättra sidans användbarhet, analysera användningen av hemsidan, administrera hemsidan och anpassa hemsidan för varje användare. Följande kakor används från google analytics:
  1. _ga_#
  2. _ga
  3. _gid
  4. _gat
 2. Cookieconsent anvönds för att ange medgivandet till kakor. Följande kakor från cookieconsent används:
  1. CookieConsent, för medgivande till kakor

De flesta webbläsarna tillåter dig att blockera kakor, här följer en genomgång av hur du går tillväga för att blockera kakor i de tre största webbläsarna:

 1. Internetexplorer (version 10) – du kan blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;
 2. Firefox (version 24) – du kan blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och 
 3. Chrome (version 29) – du kan blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Skulle du blockera kakor kommer det negativt påverka hemsidans användbarhet. Blockerar du kakor kommer du inte kunna använda alla funktioner på vår hemsida. 

Du kan ta bort de kakor som lagrats i din webbläsare på följande sätt:

 1. Internetexplorer (version 10) – du måste manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );
 2. Firefox (version 24) – du kan kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och
 3. Chrome (version 29) – du kan ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.
 4. Tar du bort kakor kommer det ha en negativ påverkan på hemsidans användbarhet.