Få större resultat med specifik träning

Vad får du?

Tester

Vi utför 3 typer av tester: Hopp (CMJ, SJ), 20m Sprint och Agility 5-10-5.

resultat

Vi samlar ihop data från testerna och analyserar den för att få fram vad du behöver utveckla. Vi delar sedan med oss av ditt resultat till dig.

Rekommendation

Baserat på dina resultat skickar vi med dig en rekommendation om vad vi tycker du ska träna.

This Can Be ölrkdgö7- Heading

äplätl6lgäög5öäsgh
äläpgk56ä
älpäl5vmeök y5epkä
,rölöä6 k
ölsrktröä4 gdgf
ärko5 64
screening

Vem är Screening för?

Screening är för dig som vill ta reda på vart du befinner dig fysiologiskt, träna specifikt och träna efter mätbara resultat Det är inte för dig som är ute efter ett träningsprogram, ett komplett träningsupplägg eller personlig träning. Är du ute efter träningsprogram? Se våra träningsprogram. Är du ute efter ett komplett träningsupplägg? Se screening med träningsprogram. De punkter vi kontrollerar på våra tester är samma som används av idrottsklubbar världen över. Vi tror på träning i samband med tester för att minska ineffektiv träning. På så sätt når du större resultat. Har du viljan, har vi metoderna.

F.A.Q.

Allt du vill veta men inte vill fråga

Nej, screening är inte bara för elitidrottare. Det är för dig som vill veta vart du befinner dig fysiologiskt, träna specifikt och träna efter mätbara resultat.

Det ingår tre olika sorters tester: Vi på JM Athletes utför 3 typer av tester: Hopp (CMJ, SJ), 20m Sprint och Agility 5-10-5. Efter avslutade tester analyserar vi datan. Vi skickar sedan över resultaten med en rekommendation om vad du bör träna.

Nej, det ingår inte något träningsprogram. Vill du utföra en screening och få ett träningsprogram som är utformat efter resultaten? Boka en tid för Screening med träningsprogram.

Det är helt upp till dig. Vi skickar med en rekommendation om vad vi tycker du ska träna. Vill du ha hjälp med hela upplägget? Boka en tid för Screening med träningsprogram.

Vill du veta vart du befinner dig fysiologiskt?

Testa dig som elitidrottare